Informacje Głównego Inspektora Sanitarneg

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch oraz algorytm postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski  koronawirusa (SaRS-CoV-2)