Ogłoszenie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargach

Ogłoszenie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do treści w BIP: ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszamy do treści w BIP: ogłoszenie