Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego


26/02/20


Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch oraz algorytm postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski  koronawirusa (SaRS-CoV-2)

 

 

Informacja głównego inspektora sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch (pdf)

 

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

 

Następny wpis Poprzedni wpis