O Centrum

Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra rozpoczęło działalność 1 kwietnia 2016r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy Twardogóra, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy Twardogóra tj.:

 • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze przy ul. Stefana Batorego 5,
 • Szkoły Podstawowej w Goszczu przy ul. Szkolnej
 • Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 139 a,
 • Miejskiego Przedszkola w Twardogórze przy ul. Grunwaldzkiej 1,
 • Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11
 • Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra.

Centrum wykonuje powyższe zadania między innymi w zakresie:

 • obsługi kadrowo – płacowej,
 • rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,
 • administracyjno – organizacyjnym,
 • udzielania zamówień publicznych,
 • czynności w zakresie kompetencji organu prowadzącego jednostek