Ogłoszenie przetargu

Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do treści ogłoszenia w BIP: ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargu

Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do treści ogłoszenia w BIP: ogłoszenie o przetargu

Informacje Głównego Inspektora Sanitarneg

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch oraz algorytm postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski  koronawirusa (SaRS-CoV-2)